Av alla kommuner i hela landet var Trosa den som hade störst befolkningsökning sett till folkmängd. Trosas befolkning ökade med 562 personer under 2020. – Det stärker ekonomin men det är en utmaning att hinna med att bygga ut infrastruktur och service, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M).