Sedan i somras har regionen erbjudit självprovtagning för gynekologiska cellprov istället för besök på plats, men erbjudandet har fått en trög start. – Det är bara 35 procent som beställt hem ett provkit, säger Susanne Samuelson, områdeschef gyn- och barnmorskemottagningar i Västra Götaland.