Trendbrott eller en pandemieffekt? För första gången sedan 2017 ökar nu löneskillnaderna mellan män och kvinnor i Sverige, enligt Medlingsinstitutet. Men i ett längre perspektiv fortsätter löpegapet att minska.