För första gången sedan 2007 ökar löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Om det är ett trendbrott eller tillfälliga effekter av pandemin är för tidigt att avgöra, enligt Medlingsinstitutet.