Under 2019 har vinden vänt. Arbetslösheten har minskat i landet under en längre period, men nu ökar den istället. I Örebro län märks det också. December 2019 ser siffrorna mörkare ut än under föregående år.