En av dem för vållande till annans död – de två övriga för tjänstefel.