Vid klockan 15:20 krockade tre personbilar på väg 56 utanför Sala.