En olycka har inträffat på E4 i höjd med Sörmjöle under onsdagskvällen. Tre lastbilar ska ha kolliderat och det råder totalstopp i norrgående körfält.