Sedan Riksbanken spräckte nollräntan i våras har belånade hushåll levt i en helt ny verklighet.