Länsstyrelsen kommer nu ha regelbundna samtal med företaget Flowocean som äger vågkraftsparken i Sotenäs. – Det kan inte uteslutas att vi återigen går in och begär att tillståndet ska återkallas, säger Tor Segerbo, enhetschef på Länsstyrelsen i Västra Götaland.