Hur går de till att bygga, varför ska det byggas nya och hur är intresset? Gärdesgårdsbyggaren Ingemar Olofsson svarar på tre frågor om traditionella gärdesgårdar i Blekinge.