I sitt första linjetal sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att EU måste skärpa sina utsläppsmål. Men vad mer handlade talet om egentligen? SVT:s Europakorrespondent, David Boati, förklarar.