I Helsingborg och Malmö vill politiker se mer variation bland fasaderna och fler byggnader i klassisk stil. Universitetslektorn Mats Hultman i Lund benar ut varför klassisk stil är på tapeten.