Tre av de fem boende som smittats med covid-19 på Solgårdens äldreboende i Klågerup har nu gått bort – trots att merparten var fullvaccinerade.Socialchefen Leena Berlin Hallrup beskriver att det är ”förfärande och oväntat för alla”.– Samtidigt får man betänka att de äldre som bor på särskilt boende gör det av en anledning, de är ofta sköra och det kan finnas underliggande sjukdomar, säger...