Olyckan skedde på söndagsförmiddagen på väg E45 i Sunne kommun.