Krokodilen slet sönder Lars arm • Då sa han att händelsen ”berikat” livet – det var inte sant.