Sedan förra året kan Nyköpingsborna lämna överbliven matolja i miljöskåp spridda över kommunen. Pilotprojektet har blivit en framgång och nu utökas antalet miljöskåp i Nyköping.