Ett fordonsfel på ett tåg på sträckan Diö Södra och Vislanda har gjort att resenärerna behövt evakueras. Det stillastående tåget påverkar tågtrafiken under fredagseftermiddagen.