Transportstyrelsen har tillsammans med en rad andra myndigheter startat en samverkansgrupp för att tillsammans försöka stoppa antalet olagliga trafikskolor runt om i Sverige. Men i Norrköping uppmärksammas de olagliga verksamheterna dagligen.