I Sverige har kommunerna inte lagstiftningen på sin sida för att införa några förbud eller begränsningar mot elsparkcyklar. I Köpenhamn har man till exempel infört ett tak på 3000 hyrbara elsparkcyklar. – Vi följer utvecklingen och det är något vi tittar på, säger Pär Norling, enhetschef på Transportstyrelsen i kvällens Aktuellt.