Forskare: ”Det påverkar både det fysiska och psykiska välmåendet.”