En traktor har gått genom isen på isbanan i Luleå. Olyckan har inträffat vid Hälsans hus på Gültzauudden.