Älgar, rävar, lodjur, rådjur, ekorrar, harar och fåglar. Alla har fastnat på bild när Trafikverket utvärderat hur nybyggda viltpassager vid stora vägar fungerar. – Vi har haft ett större forskningsprojekt där vi tittat hur det här fungerar och det ska vara en viss höjd och bredd för att djuren ska passera, säger miljöspecialisten Annette Ekman på Trafikverket.