Människor som genar över tågspåren skapar stora förseningar i tågtrafiken. Och Örebro län är det länet i landet som har flest förseningar på grund av obehöriga som spårspringer. För lokförare finns inget alternativ, de måste stanna eller sänka farten – då uppstår förseningar – det här menar trafikverkets utredare.