Järnvägen Mittbanan och E14 ses som en barriär som går tvärs genom Brunflo. Hur detta påverkar barn och unga är något som Trafikverket nu vill utreda.