På Trafikverket var man beredd på massiv kritik mot förslaget om hastighetssänkningar på E14. Men liknande förändringar har genomförts på andra håll i landet, trots stora protester och med regeringens godkännande.