Trafikverket häver kontraktet med entreprenör AGN Haga, som bygger deletappen i Haga. Huvudskälet för hävandet av kontraktet är omfattande förseningar. Kontraktet hävs med omedelbar verkan.