Trafikverkets skyddsåtgärder för de små djuren som bor där den nya Onsalavägen ska gå godkändes inte av Mark- och miljödomstolen. – Det här var inte väntat, säger projektledare på Trafikverket Lydia Lehtonen.