Vägen mellan Målsta och Fåker har fått kritik av frustrerade grannar som menar på vägen aldrig har varit sämre. Samt att inga åtgärder har tagits för att fixa vägen.