En singelolycka har inträffat på E4 vid Rosvik och Trafikverket meddelar att det påverkar framkomligheten för andra trafikanter.