En personbil har kört in i mitträcket i norrgående rikting på E4 i höjd med Enånger. Enligt trafikverket finns en stor risk för att framkomligheten på vägen påverkas fram till klockan 17.30. Skadeläget är i nuläget oklart.