En trafikolycka har inträffat på E18 i höjd med Lidl i Karlstad.