En buss och två personbilar är inblandade i en trafikolycka på väg 94 i höjd med Antnäs. Trafikverket varnar för begränsad framkomlighet.