En buss och en personbil är inblandade i en trafikolycka efter E4 i höjd med Mehedeby, nära Gävleborgs läns södra gräns. Inga personskador är rapporterade, men det är begränsad framkomlighet i norrgående körfält.