En viltolycka har inträffat på en länsväg i Båstad kommun.Jägare är beställd till platsen.