Ett flertal trafikolyckor har inträffat i samband med ett kraftigt snöfall i Örebro län.