Tunnelbanans röda linje 13 och 14 körs med oregelbunden trafik efter ett tidigare vagnfel.