Det råder stor brist på lokförare i Sverige, men skolor kan ändå inte ta emot fler elever. Anledningen är att det saknas praktikhandledare under den populära utbildningen.