Motionsorientering fortsätter att locka folk till skogarna runt Växjö. Ett arrangemang som startade för ganska exakt 50 år sedan.