Var femte citrusfrukt har spår av det skadliga bekämpningsmedlet klorpyrifos, det visar Livsmedelsverkets kontroller som SVT tagit del av. Men är det farligt att äta mandariner eller apelsiner? Är en apelsin om dagen för mycket? Och hur ska man veta om det finns klorporyfos i citrusfrukterna i butikerna? Toxikologen Emma Halldin Ankarberg redde ut en del oklarheter i Aktuellt under...