Det råder stopp på tunnelbanans gröna linje mellan Globen och Enskede gård.Orsaken uppges vara ett växelfel, skriver SVD.