En singelolycka har inträffat på E20 vid trafikplats Byrstatorp. Vägen är helt avstängd i södergående riktning.