Framåtblick av Niklas Karlsson (S), vice ordförande i försvarsutskottet, Roger Richthoff (SD), ledamot i försvarsutskottet, Mikael Oscarsson (KD), ledamot i försvarsutskottet och Allan Widman (L), ledamot i försvarsutskottet.