Framåtblick av Pål Jonsson (M), ordförande i försvarsutskottet, Daniel Bäckström (C), ledamot i försvarsutskottet, Hanna Gunnarsson (V), ledamot i försvarsutskottet och Janine Alm Ericson (MP), suppleant i försvarsutskottet.