Vulkanen Taal på Filippinerna är nära ett explosivt utbrott – liknas vid atombomb.