Torsby kommun har skickat ut sitt nya förslag till framtidsvision: Vision Torsby 2040 på remiss bland kommuninvånarna. Den nya visionen omfattar fyra områden som bedömts vara viktiga: bo och leva, lärande, hållbar utveckling och, näringsliv och arbete.