Östergötlands län är ett av totalt tre län som drabbats hårdast av sommarens torka.