I många branscher har försäljningen drabbats hårt av pandemin. Men bland torghandlarna i Växjö ser man istället hur kunder lockas av att handla i friska luften.