Den ena är legendarisk inom svenskt näringsliv, gift med en prinsessa och har ett kontaktnät inom Sveriges elit som de flesta bara kan drömma om.Den andra kom till miljonprogrammen i Tensta från ett rasande inbördeskrig i Somalia – och grundade Järvaveckan.Nu berättar Tord Magnuson och Ahmed Abdirahman om sin ovanliga vänskap – och om den första middagen med prinsessan Christina.– Vi började...