Nordkorea ställde med kort varsel in ett möte med Sydkorea och hotar att dra sig ur det planerade toppmötet med USA:s president Donald Trump. Pågående militärövningar mellan USA och Sydkorea anges som skäl, men också landets ovilja till ensidiga samtal med USA om avvecklingen av sina kärnvapen.